MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86

Polarity management


Polarity management

A polarity management nem más, mint a feloldhatatlannak tűnő ellentmondások, azaz a polaritások kezelése, hosszútávú menedzselése szervezeten belül.

Ilyenek például:

·         Egyéni, vagy csoport érdek?

·         Tekintélyelvű vagy demokratikus vezetési stílus?

·         Biztonság vagy szabadság?

·         Szabálykövetés vagy kreativitás?

·         Harmónia vagy konfrontáció?

 

Rengeteg konfliktus, és feszültség keletkezik abból, hogy ezeket az ellentmondásokat szeretnénk egy döntéssel röviden és gyorsan megoldani. De vajon lehet-e döntést hozni arról, hogy egy leszabályozott, ezáltal biztonságos munkakörnyezet a jobb, vagy pedig egy szabadabb, kreativitást jobban támogató környezet? Kimondható-e egyértelműen az, hogy a demokratikus vezetési stílus az ami a helyes és követendő, az autoriter vezetők pedig rosszak?

Melyik a fontosabb a belégzés vagy a kilégzés?

Sőt, a helyzet az, hogy minél inkább elindulunk az egyik irányba, annál inkább hiányozni fog a másik oldal, és annál nagyobb lesz a feszültség bennünk, vagy a szervezetünkben. Több olyan vezetővel dolgoztam együtt, akinek nagyon fontos volt a demokratikus vezetési stílus, elítélt az autoritást, azaz a tekintélyelvű vezetést. Fontos volt számukra a békés kiegyensúlyozott munkakörnyezet, és kerülték a konfliktust. Ami addig a fejlődést jelentette számukra, pont az vált a legnagyobb korlátjukká. A tekintélyelvű vezetés nagy előnye, hogy gyors, és egyértelmű. Rövidtávon rendkívül hatékony tud lenni. A vezető felelősséget vállal a döntéseiért, nehéz és fájdalmas döntéseket is képes gyorsan meghozni, ami rendkívül sok feszültségtől tudja megóvni a céget, a kollégákat. Sok esetben biztonságot, stabilitást jelent. Viszont erősen autoriter, azaz tekintélyelvű környezetben sokkal kisebb az egyéni fejlődés lehetősége, a kreativitás kibontakozása, és a személyes felelősségvállalás.

A polarity management szemlélet olyan képességeket, készségeket fejleszt a szervezetben, illetve a vezetőkben, ami képessé teszi őket mindkét pólus érzékelésére, szélesíti a vezetői eszköztárat, ezáltal rugalmasabban és hatékonyabban tud reagálni a kialakult problémákra, krízishelyzetekre.