Polarity management


Polarity management

A polarity management nem más, mint a feloldhatatlannak tűnő ellentmondások, azaz a polaritások kezelése, hosszútávú menedzselése szervezeten belül.

Ilyenek például:

·         Egyéni, vagy csoport érdek?

·         Tekintélyelvű vagy demokratikus vezetési stílus?

·         Biztonság vagy szabadság?

·         Szabálykövetés vagy kreativitás?

·         Harmónia vagy konfrontáció?

 

Rengeteg konfliktus, és feszültség keletkezik abból, hogy ezeket az ellentmondásokat szeretnénk egy döntéssel röviden és gyorsan megoldani. De vajon lehet-e döntést hozni arról, hogy egy leszabályozott, ezáltal biztonságos munkakörnyezet a jobb, vagy pedig egy szabadabb, kreativitást jobban támogató környezet? Kimondható-e egyértelműen az, hogy a demokratikus vezetési stílus az ami a helyes és követendő, az autoriter vezetők pedig rosszak?

Melyik a fontosabb a belégzés vagy a kilégzés?

Sőt, a helyzet az, hogy minél inkább elindulunk az egyik irányba, annál inkább hiányozni fog a másik oldal, és annál nagyobb lesz a feszültség bennünk, vagy a szervezetünkben. Több olyan vezetővel dolgoztam együtt, akinek nagyon fontos volt a demokratikus vezetési stílus, elítélt az autoritást, azaz a tekintélyelvű vezetést. Fontos volt számukra a békés kiegyensúlyozott munkakörnyezet, és kerülték a konfliktust. Ami addig a fejlődést jelentette számukra, pont az vált a legnagyobb korlátjukká. A tekintélyelvű vezetés nagy előnye, hogy gyors, és egyértelmű. Rövidtávon rendkívül hatékony tud lenni. A vezető felelősséget vállal a döntéseiért, nehéz és fájdalmas döntéseket is képes gyorsan meghozni, ami rendkívül sok feszültségtől tudja megóvni a céget, a kollégákat. Sok esetben biztonságot, stabilitást jelent. Viszont erősen autoriter, azaz tekintélyelvű környezetben sokkal kisebb az egyéni fejlődés lehetősége, a kreativitás kibontakozása, és a személyes felelősségvállalás.

A polarity management szemlélet olyan képességeket, készségeket fejleszt a szervezetben, illetve a vezetőkben, ami képessé teszi őket mindkét pólus érzékelésére, szélesíti a vezetői eszköztárat, ezáltal rugalmasabban és hatékonyabban tud reagálni a kialakult problémákra, krízishelyzetekre.